ساخت آزمای الماس شهر


موضوع اصلی فعالیت:

آزمایشگاه خاک و بتن

شماره موبایل:

شماره تماس: 09144597131

آدرس ایمیل:


آدرس:


شبکه های اجتماعی:

اینستاگرام: almas_shah_sa

پیام رسان ها:

واتساپ: 989144597131

توضیحات: