زیرساخت شبکه ایرانیان


موضوع اصلی فعالیت:

نصب و راه اندازی شبکه رایانه ای ( پسیو )

شماره موبایل:


آدرس ایمیل:


آدرس:


شبکه های اجتماعی:


پیام رسان ها:


توضیحات: