تاک نیوز


موضوع اصلی فعالیت:

موتور هوشمند جمع آوری اخبار ایران و جهان

شماره موبایل:


آدرس ایمیل:


آدرس:


شبکه های اجتماعی:


پیام رسان ها:


توضیحات: